Algemene voorwaarden

Op alle bestellingen via deze webshop zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je de toepasselijkheid van de voorwaarden.

 

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Bijonsindekeuken zijn vrijblijvend. Bijonsindekeuken behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door BijonsindekeukenBijonsindekeuken is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bijonsindekeuken dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Betalen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW. Het afrekenen gaat in 4 eenvoudige stappen. De volgende betaalmethodes zijn mogelijk: Ideal, mastercard en visa. De betalingen vinden plaats in een beveiligde omgeving. Wil je het geld vooraf overmaken neem dan contact op met Bijonsindekeuken (zie klantenservice).

Na het afrekenen ontvang je een bevestiging per email. De bestelling is pas definitief als wij de voorraad en jouw gegevens hebben geverifieerd. Mocht het artikel toch niet op voorraad zijn dan nemen wij direct contact met je op.

 

Verzenden

 

Nederland

Bestellingen boven €45,00 verzenden wij gratis*. Voor pakket-bestellingen onder €45,00 rekenen wij een bijdrage van €6,95 aan verzendkosten, voor brievenbuspost €4.95. Voor meer informatie neem contact op met Bijonsindekeuken (zie klantenservice).

De bestelling kan ook worden opgehaald in de winkel Bijonsindekeuken, Het Rond 33-a te Houten. Er worden dan geen verzendkosten in rekening gebracht.

Bijonsindekeuken verstuurt de bestellingen met PostNL danwel een andere door Bijonsindekeuken zorgvuldig geselecteerde pakketdienst.

Bestellingen die maandag t/m vrijdag voor 15.00 uur zijn geplaatst, worden nog diezelfde dag in behandeling genomen, behalve op nationale feestdagen. Alle bestellingen die na 15.00 uur zijn geplaatst worden de volgende werkdag in behandeling genomen. Bestellingen die vrijdag na 15.00 uur worden geplaatst, worden de daaropvolgende maandag in behandeling genomen.

LET OP: ivm de huidige drukte, kan het zijn dat het wat langer duurt, dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Heeft u spoed, of heeft u nog niks van ons vernomen (na ca 5 dagen), neem dan vooral contact met ons op.

De bestelling wordt verzonden zodra de betaling is goedgekeurd en het bezorg- en factuuradres zijn geverifieerd. Bijonsindekeuken streeft ernaar de bestelling binnen 48 uur te versturen.

Bijonsindekeuken zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvang je uiterlijk 1 maand nadat de bestelling geplaatst is bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 

Verzenden buiten Nederland

De kosten voor verzending naar België en Duitsland zijn € 19,50

Wil je een bestelling laten versturen buiten Nederland / België en Duitsland neem dan contact op Bijonsindekeuken.

 

Verzenden Big Green Egg

Leveren/verzenden van een Big Green Egg gaat altijd in overleg. Middels ‘dropshipment’ worden de EGGS buiten de regio Utrecht verzonden. Mits op voorraad bij onze importeur. Voorraadbeheersing hiervan, is niet zichtbaar in onze webshop.

*Let op: bij verzenden van grote/zware artikelen buiten de regio Utrecht, kunnen achteraf extra verzendkosten in rekening gebracht worden. Dit gaat altijd in overleg vooraf.

 

Retourneren & Ruilen

Het kan voorkomen dat een artikel niet aan je wensen voldoet. Je kan het artikel dan retour zenden aan Bijonsindekeuken (met uitzondering van food- en sale producten).

 

Procedure

Wil je een artikel retour zenden dan dien je dit binnen 7 werkdagen na ontvangst aan te melden via [email protected] o.v.v. je naam, het artikel, factuurnummer en jouw rekeningnummer. Het artikel dient binnen 7 werkdagen na onze bevestiging van de retourmelding door ons te zijn ontvangen met een kopie van onze bevestiging (email) van de retourzending.

Het artikel dient in de originele staat en indien van toepassing in de originele verpakking retour te worden gestuurd. Beschadigde of gebruikte artikelen nemen wij niet retour tenzij het artikel in beschadigde staat is ontvangen. In dat geval geldt een afwijkende procedure. Neem hiervoor contact op met Bijonsindekeuken.

Verpak het product zorgvuldig en frankeer het pakket voldoende (niet of niet gefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd). De kosten en het risico van het retour zenden liggen bij de afzender.

 

Retouradres:

Bij ons in de keuken

Het Rond 33-a

3995 DK  Houten

Na ontvangst van de retourzending sturen wij een bevestiging, per email. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het artikel storten wij het geld terug op je rekening.

Wil je een artikel omruilen dan zijn de nieuwe verzendkosten weer voor onze rekening.

 

Cadeaubonnen

Iedere Bijonsindekeuken kadobon is voorzien van een unieke (numerieke) code. Je dient de Bijonsindekeuken kadobon zorgvuldig te bewaren. Alleen originele Bijonsindekeuken kadobonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Bijonsindekeuken te worden verstrekt. Bijonsindekeuken behoudt zich het recht voor om een kadobon uitsluitende te accepteren na ontvangst van de originele bon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

Bijonsindekeuken kadobonnen zijn geldig tot 1 jaar na de datum van afgifte (staat vermeld op bon).

Bijonsindekeuken kadobonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

 

Verhuur goederen

Bij een bestelling van huurartikelen in onze webshop, verklaart u zich te houden aan de gemaakte afspraken; u plaatst een bestelling met betaalplicht en gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

U dient de gehuurde/geleende artikelen in goede staat, op het afgesproken tijdstip 'bij ons in de keuken', te retourneren. Bij het huren van onze goederen, wordt een borgbedrag betaald. Dit wordt binnen 5 dagen na retourneren van de goederen (mits in goede staat), aan u terugbetaald. Tevens dient u bij het afhalen van de goederen, een contract te ondertekenen, met een gespecificeerd overzicht van de goederen. U dient een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen. Alle goederen dienen ten alle tijde geretourneerd te worden, tenzij anders afgesproken (via email/whatsapp). Besluit u na afloop over te gaan tot koop van een artikel (een nieuwe, of de gehuurde variant), dan verrekenen wij de huurkosten met het aankoopbedrag.

Door het bestellen in deze webshop, gaat u een overeenkomst met ons aan (inclusief de rechten en plichten die hieraan verbonden zijn). Levert u de goederen later terug dan afgesproken, dan wordt u in gebreke gesteld en komt er per dag een vermeerdering van €25,-; tellende vanaf de dag dat er geretourneerd had moeten worden (boete). Bij het alsnog nakomen van de gemaakte afspraken (retourneren van de goederen én betalen van de boete, óf bij overname van de goederen tegen een 'door ons' bepaald aankoop-bedrag), op een later tijdstip dan in eerste instantie afgesproken, dan scheiden onze wegen en is de overeenkomst ten einde.

 

Privacy

Bijonsindekeuken respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die je eventueel met je bezoek aan onze website verschaft vertrouwelijk en conform de geldende wet en regelgeving wordt behandeld. Bijonsindekeuken gebruikt de informatie uitsluitend voor het doel dat de betrokkene ermee beoogt.
Bijonsindekeuken verzamelt gegevens die op vrijwillige basis door de bezoeker op onze website worden verstrekt. Bij het plaatsen van een bestelling bij Bijonsindekeuken vragen wij uw naam, adres (factuur- en afleveradres), telefoonnummer en emailadres om de bestelde producten te verzenden of om u te informeren betreffende de bestelling. Deze gegevens worden ook gedeeld met MyParcel, onze verzendportal.

Bijonsindekeuken gebruikt jouw persoonsgegevens, alleen na toestemming, om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen Bijonsindekeuken.

Bijonsindekeuken stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan derden tenzij dit voor de uitvoering van je bestelling noodzakelijk is tenzij de wet dit voorschrijft.
Bijonsindekeuken maakt SSL (Secure Socket Layer) voor het overbrengen van informatie voor het verwerken van de bestelling.

Bijonsindekeuken bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij deze verzamelen, behalve indien de wet anders vereist. U heeft het recht om, op verzoek, op de hoogte te worden gebracht van de informatie die Bijonsindekeuken van u heeft geregistreerd. Als de informatie onjuist, onvolledig of irrelevant is, heeft u het recht om de informatie te laten corrigeren of verwijderen (‘recht van vergetelheid’).
Wilt u meer informatie of wilt u uw persoonlijke gegevens laten corrigeren dan wel verwijderen neem dan contact op met ons: [email protected]

 

Sitevoorwaarden

Op deze site wordt informatie aangeboden over de Bijonsindekeuken en word je de mogelijkheid geboden producten online te bestellen en/of hierover informatie op te vragen. Meer informatie over hoe op deze site met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan vindt je onder het kopje Privacy.

Deze site bevat veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Bijonsindekeuken en/of derden rusten. Het is niet toegestaan onderdelen van deze site elektronisch of anderszins te kopiëren.

Bijonsindekeuken kan gebruik maken van technologie om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. Bijonsindekeuken kan eventueel informatie verzamelen over je bezoek aan deze website, inclusief de pagina´s die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je kijkt en de andere acties die je onderneemt. Het doel hiervan is om de effectiviteit van de website te bepalen en als gevolg daarvan eventueel aan te passen.

Het is niet toegestaan van deze site gebruik te maken op een manier die het goed functioneren van deze site, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Deze site kan hyperlinks bevatten naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina’s aangegeven afwijkende voorwaarden. Bijonsindekeuken is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s of voor de op deze sites als download aangeboden software.

Bijonsindekeuken kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Bijonsindekeuken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

Alcohol
Wij verkopen/leveren geen alcohol onder de 18 jaar. Alcohol kunt u bestellen in onze webshop, echter:
- Kleine bestellingen zijn enkel af te halen in onze winkel, i.v.m. leeftijdscontrole.
- Grotere (kerst-) bestellingen worden door onszelf bij u bezorgd en zal er leeftijdscontrole plaatsvinden.

Typefouten
De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en heeft Bij ons in de keuken het recht om de tekst/prijzen aan te passen. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten. 

 

Slotbepalingen

Bijonsindekeuken heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat Bijonsindekeuken gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

Op de overeenkomsten tussen Bijonsindekeuken en klanten is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Utrecht is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »