Disclaimer

Bijonsindekeuken kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Bijonsindekeuken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

Bijonsindekeuken heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat Bijonsindekeuken gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

Op de overeenkomsten tussen Bijonsindekeuken en klanten is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Utrecht is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »